Burgerschap bindt

 

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie domeinen van burgerschapsvorming: democratie, participatie en identiteit. De vrijheid van het individu (identiteit), de betrokkenheid van burgers bij de samenleving (participatie) en de wijze waarop we in de Nederlandse samenleving omgaan met besluitvorming, tegengestelde belangen en machtsverdeling (democratie). De stichting Aknarijwest organiseert activiteiten in het kader van deze drie domeinen: democratie, participatie en identiteit.

 

Vrouwenactiviteiten

 

De vrouwenactiviteiten is gericht op alle Amsterdamse vrouwen die elkaar willen ontmoeten om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Er wordt door de vrijwilligers expliciet ingezet op het bereiken van vrouwen die nauwelijks buitenshuis participeren. Veelal betreft dit vrouwen met een Marokkaanse achtergrond. Om de integratie van vrouwen te bevorderen (en ook te werken aan de taalvaardigheid in het Nederlands) wordt gestreefd naar een groep vrouwen met een verschillende achtergrond

Lees meer

Jong maar betrokken

Onder de noemer Jong maar betrokken worden elke jaar een aantal activiteiten georganiseerd die tot doel hebben om jonge Amsterdammers van verschillende culturele en etnische achtergrond met elkaar in contact te brengen, te activeren en te motiveren tot bewegen en nadenken.

 

Lees meer

 

Films&lezingen

In het kader van de bevordering van sociaal-maatschappelijke participatie en integratie van haar doelgroep organiseert Aknarij een tal debatten over verschillende thema's. Deze debatten zijn educatief, informatief en inspirerend van opzet.
Het uitgangspunt daarbij is om verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen om met elkaar de discussie aan te gaan. Dit om draagvlak te creëren voor diversiteit en empowerment en om netwerk op te bouwen tussen Amsterdammers met een verschillende achtergrond. Dit kan bijdragen aan de saamhorigheid en solidariteit tussen Amsterdammers van verschillende origine.


Lees meer