Stichting Aknarijwest
actief burgerschap, grenzeloze solidariteit

Stichting Aknarijwest is opgericht door een groep enthousiaste Amsterdamse jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Primair zet Aknarijwest zich in voor participatie en integratie van haar achterban in de Nederlandse samenleving.
Aknarijwest hecht groot belang aan een maatschappelijk klimaat waarin gelijkheid en solidariteit vanzelfsprekend zijn en wil graag een bijdrage leveren in het bereiken van sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam.
Stichting Aknarijwest vindt het belangrijk om actuele thema's aan de orde te stellen en hier diverse groepen uit de Amsterdamse samenleving bij te betrekken en met elkaar in gesprek te laten gaan. Het gesprek met elkaar aangaan draagt bij aan meer begrip voor elkaar en de acceptatie van elkaars verschillen

 

LEES MEER

De Aknarij west organiseert een hoop culturele activiteiten in Amsterdam west o.a.: lezingen, debatten, filmbijeekomsten, exposities, thema-avonden. Aan veel van deze activiteiten wordt actief deelgenomen door vrijwilligers. Daarnaast organiseert Aknarij west sportactiviteiten voor jongeren van verschillende leeftijden met als doel om ze met elkaar in contact te brengen. Zo kun je denken aan competitie in zaalvoetbaltoernooi, schaaktoernooi.
Op verschillende plaatsen in Amsterdam west organiseert Aknarij west activiteiten voor kinderen. Naast regelmatig terugkerende activiteiten zijn er ook activiteiten die in projecten of in vakanties worden aangeboden. Daarnaast organiseert de stichting activiteiten voor vrouwen met als doel om vrouwen met elkaar in contact te brengen. Vrouwen een start te geven in het uit hun huis te komen en de maatschappij in te gaan. Iedere maand komen we met een multiculturele groep vrouwen bij elkaar in Amsterdam west om creatief bezig te zijn. Een zo gevarieerd mogelijk cursusaanbod te geven in de eigen wijk, iets creatiefs, sportiefs en educatiefs te doen.
Check het onderstaande actuele programma/agenda.

Lees meer